Dance with air

Dance with Air plný adrenalínu: 3G trenažér používaný pri výcviku astronautov